Home » NIEUW !!!

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW


alle spellingregels (Spelling op maat) op 2x A4-tjes

spellen6-7-8-2.jpg

oefenen met werkwoorden - drie smaken

ww-smaken-2.jpg

LijV-meter

Om betrokkenheid van kinderen bij jouw lessen te meten.

lijv.gif

wisbordje

68888771f71e428f8d28280de6f27c9b.jpg

oefen de spelling met een wisbordje

1. heel gemakkelijk zelf te maken

2. kost haast niets

3. geeft inzicht in de spellingregels

4. gemotiveerde leerlingen

Lekker in je Vel = LijV

Een echte doe map!

Cijfermatig beter best

Een eenvoudige manier om de rekenvaardigheid van kinderen te meten

in 2 x 45 minuten!

cijfermatig-beter-best-3.jpg

Tafels oefenen

Eén van de basisvaardigheden

           

       

 

     

                                                                                                                                

                                                                                                       

            klik op de Start - knop

 

 

strategie

Toch nog leren handig en vlot rekenen.

strategie2450x640-2.jpg

Voor kinderen die een tellende strategie blijven hanteren

en daardoor maar niet de basisbewerkingen van het rekenen

snel en handig leren beheersen is de methodiek ‘Strategie’ geschreven.

Het is een methodiek die voor individuele kinderen ingezet kan worden.

Strategieën als splitsen van het 10-tal, verdubbelen en halveren worden ingeslepen.

Deze methodiek kan goed ingezet worden voor kinderen vanaf groep 5

om te komen tot cijfermatig optellen en aftrekken.