site vernieuwd

De site is m.i.v. 28 december 2017 vernieuwd.

De tabbladen zijn overzichtelijker geordend.

Tabbladen die open staan voor iedereen hebben een blauwe knop.

Tabbladen waarbij een wachtwoord moet worden ingevoerd hebben een rode knop


Even voorstellen .....

”Mijn naam is Harrie Meinen. Ik ben bijna veertig jaar werkzaam in het basisonderwijs.

De eerste vijfentwintig jaar heb ik in veel verschillende groepen gewerkt.

Zo kon ik veel ervaring opdoen met het werken met kinderen van verschillende leeftijden.

Ik heb verschillende opleidingen gevolgd aan Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Na de studie Remedial Teacher ben ik door de directeur gevraagd de RT-er te worden

op de twee scholen waar ik werk (samen meer dan 300 leerlingen).

In die tijd kwam het Interne Begeleiden op school steeds meer op de voorgrond te staan.

Vandaar dat ik na de RT-opleiding de studie als Intern Begeleider heb opgepakt.

 

 

De laatste jaren werk ik als Intern Begeleider en Bovenschools Intern Begeleider voor de Stichting Floreant. In het jaar 2008 kon ik de opleidingen die ik gevolgd heb op Hogeschool Windesheim (Zwolle) upgraden tot Master. Voor mij de uitdaging om me nog verder te specialiseren. Dat heb ik met name gezocht in het begeleiden van kinderen in problemen rond gedrag.

Naast les geven en coachen ben ik werkzaam als auteur van verschillende onderwijsuitgaven. Op de site van Eduforce (www.eduforce.nl) en op deze site kunt u daar veel informatie over vinden.