Huzzel - voor kinderen die net iets meer aankunnen

Wil je weten hoe je met HUZZEL werkt?

Klik dan op de HUZZELBIJ hiernaast

En bekijk de PowerPoint. Succes!

In juni 2019 verschenen:

'zoek het even lekker zelf uit - bovenbouw'

In januari 2023 verschenen:

'zoek het even lekker zelf uit - middenbouw'