Automatiseren (t/m 20 - t/m 100 - tafels)

Automatiseren van de sommen tot en met twintig, tot en met 100 en het automatiseren van de tafels t/m 10 is voor het rekenonderwijs zeer belangrijk!

 

1. SOMMEN VERSNELLEN

Automatiseren is een sleutelwoord. Zonder automatiseren kan geen energie worden vrijgemaakt voor hogere denkprocessen en vaardigheden die bijvoorbeeld bij vraagstukken of andere problemen nodig zijn (Biervliet, 1995).

Wanneer een leerling ‘vastloopt’ in het rekenonderwijs is vaak de diepere oorzaak van het rekenprobleem het niet automatisch beheersen van de sommen tot en met twintig en de tafels tot en met tien.

Het is dus heel belangrijk dat leerlingen binnen het onderwijs goed leren automatiseren. Door alleen de rekenmethode te volgen wordt bij veel kinderen het automatiseren van de genoemde rekenhandelingen niet gehaald. Naast de rekenmethode zal met vaste regelmaat geoefend moeten worden met sommen tot en met 20, sommen tot en met 100 en de tafels. Om het automatiseren t/m 20 te versnellen is de methode “Sommen Versnellen” geschreven.

Met deze methode leren kinderen handige strategieën aan. Deze gaan, naast het snel kunnen splitsen van het getal 10, vooral uit van het verdubbelen en halveren van getallen. Zo kunnen de bewerkingen t/m 20 snel uitgevoerd worden.

  klik op de afbeelding

 

 

2. HOLLEN NAAR 100

Na het automatiseren van de sommen tot en met 20 volgt het omgaan met getallen tot en met 100.

Voor veel kinderen kan dat weer de nodige struikelblokken opleveren: omdraaien van de getallen, moeite met het werken met tientallen en eenheden en het optellen en aftrekken door het tiental is voor veel leerlingen moeilijk.
Om nog eens flink te oefenen met de plus- en minsommen tot en met 100, is het automatiseringsprogramma ‘hollen naar 100’ geschreven.

Het pakket bestaat uit toetsen, oefenboekjes en materiaal om inzicht te krijgen in de getallen tot en met 100.
Zo kunnen de kinderen al ‘hollend naar 100’ nog eens flink met deze sommen oefenen.

 

  klik op de afbeelding

 

3. NOG ÉÉN KEER - tafels, maar dan anders

Door met de methodiek van 'Nog één keer …' te werken, leren de kinderen volgens een telkens terugkerende strategie de tafelsommen.

Het oefenboekje kan in zijn geheel uitgeprint worden, maar de gewenste bladen kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden om één of meer tafels te automatiseren. U kunt zelf bepalen wat u nodig hebt bij het oefenen. Toetsen en spelletjes maken dit pakket compleet. Zo kunnen de kinderen 'Nog één keer …' flink oefenen om de tafels in te slijpen.

   klik op de afbeelding