Sociaal en Emotionele Ontwikkeling 

Stappenplan LIJV.pdf
PDF – 32,5 KB 1129 downloads

Over dit pakket

Nu een keer niet een pakket met veel achtergrondinformatie.

Achtergrondinformatie over gedrag en gedragsproblemen daar zijn genoeg boeken over geschreven. Dit is een echt doe-boek geworden. Een boek vol met praktische informatie.

Een boek met handige formulieren. Zeer gebruikersvriendelijk. Vragenlijsten met een compacte samenvatting die veel en overzichtelijke informatie geven. Een boek waar u direct mee aan het werk kunt.

Een boek met het doel preventief te signaleren. Voordat gedrag uit de hand dreigt te lopen kunnen ingrijpen en de juiste interventies plegen. Dit pakket werkt met een aantal stappen die telkens weer terug komen. Steeds weer wordt gekeken hoe het kind:

 

- omgaat met zichzelf

- omgaat met volwassenen (leerkracht / ouders)

- omgaat met leeftijdsgenoten

- omgaat met spel / taak

 

Bovengenoemde stappen komen steeds weer terug in alle formulieren. Dat maakt dit pakket overzichtelijk en helder. Observatie-instrumenten en vragenlijsten kunnen met elkaar vergeleken worden. Zo kan al snel besloten worden tot een plan van aanpak. Want je moet Lekker In Je vel zitten om je goed te ontplooien. Dat is fijn voor iedereen: het kind, de kinderen waarmee het omgaat, de ouders en de leerkracht. Bovendien  komt dat de werkhouding ten goede. En daar heeft iedereen ook weer profijt van.

 

Harrie Meinen    M SEN

december 2014

 

Reactie plaatsen

Reacties

Klaas Mijnheer
6 jaar geleden

Hoe kunnen we Lijv uitwisselen met de inspectie?
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid/toezicht-op-naleving-zorgplicht-sociale-veiligheid-op-school
Klaas Mijnheer
Intern begeleider
Cbs de Driemaster
Hasselt.
0626550626