RIO (= Rapportage Indicatoren Opbrengsten)

Samen met Teije de Vos (bekend van TTR en Boom LVS) gemaakt.

Wanneer je schoolbreed en per groep duidelijk wilt hebben waar je moet inzetten om opbrengsten te verbeteren zet dan dit instrument in.

 

 

RIO staat voor: Rapportage Indicatoren Opbrengsten

RIO gaat uit van de aanleg van de leerling >> wat mag ik op grond van de aanleg verwachten?

RIO is ook opgenomen in het document GROEPSPLAN

 

 

RIO 2
PowerPoint – 250,8 KB 388 downloads